tvpcb.com 建设中


乐乘 乐成 乐程 乐骋
资本时代,域名为先
这是非商业性网站,与任何公司或商标无关
联系域名持有人,请填写下表:

联系
* 必填字段
** 此字段仅用于您有此意向时。此设计是为了识别垃圾出价/垃圾信息,并不构成域名出售的要约,亦不代表域名持有人出售域名的意愿
如果您或您的出价少有诚意,我们无法保证回复

常见问题:

1、我为什么会来到这里?

您的主动来访是因为您主动的域名输入,这恰恰说明好域名的天然优势。

如果您认为您不期而至,很可能是您来到了错误的网站。请仔细阅读“免责声明”,并请检查您的输入/链接,或者借助搜索引擎查找正确的网站。

这只是一个计划中的网站,而且为私人所有,与您可能期盼的任何公司、品牌、产品、服务、商标无关。

这个不幸的例子也恰恰说明了好域名的天然优势。

2、这里的域名贵吗?

我们的成交单价在数万元人民币以上。

DNJournal.com是一个理解域名价值的好地方。它发布 以及 域名成交价格。您还可以浏览 。这有助于理解域名市场的概况。

1999年,我们注册了自己的第一个域名,并建立了第一个网站。时至今日,我们已拥有数千个域名和网站。

从开始之初,我们就甄选高质量的通用含义的。com,并物尽其用。

我们为每个域名建造了网站,以服务于大众。我们欢迎有才之士的加入,与我们一起完善这项工作。

与此同时,我们每天都会收到许多域名求让信息,它们来自形形色色的个人、团队、公司、上市企业乃至独角兽们。

我们会认真审查这些请求,并尽力在一个工作日内做出答复。

不过,我们不能保证每个请求都能收到我们的答复,特别是无聊、无趣甚至无知的提议。

最后也是最重要的:某些域名自用,并不出售。原因您应当听说过:金钱不是万能的。

3、这里的域名会越来越贵吗?

会。

4、如何交易?

域名交易多数只需要数分钟,而且关键在您。

指定由 或 担保,多数情况下可以在您付款确认后数分钟完成,您可以自由地将域名转移至您的注册商。

某些域名为非卖品。

我们的喜舍

免责声明及忠告:

tvpcb.com为通用且多重含义词汇域名。此网站为非商业性、独立所有和运营,与任何公司、组织、商标无关。本页面仅为域名持有人用于域名解析和从外界通讯中拦截、过滤垃圾信息之用,并为其未来项目做准备。这里从不提供/售卖任何商品或服务。表单及网页中的任何信息并不构成域名出售的要约,亦不代表域名持有人出售域名的意愿。如果您认为您不期而至,建议您重新核对或借助搜索引擎。

发送邮件前,请仔细核对收信人的域名。般若波罗蜜多心经

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识, 亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭, 不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色香声味触法, 无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道, 无智亦无得,以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛, 依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒,是大明咒, 是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

我们热爱公益,推广慈悲精神,倡导健康素食,欢迎访问: 和 。


域名管理 新版预览 Email

2020 tvpcb.com
Proudly Powered by DomainStaff
1915386

山西11选五 安徽11选5 山西11选五 山西11选五 安徽11选5 安徽11选5 安徽11选5 安徽11选5 安徽11选5 安徽11选5